4 Temmuz 2015 Cumartesi

                                          
                                                                   Sineklerin toplanma mekanı
Gece ve O, baş başa.Yıllardan beri o geceyle baş başadır.Baş başa. Fakat gece de yalnız, O da.Birbirlerinin ciğerlerini sökmek için fırsat kollayan iki düşman gibi baş başalar geceyle, gece pençelerini bütün uzviyetine geçirmeye hazır.Mösyö Seguin 'in keçisini gözeten kurt gibi gece,kahkahalarla uluyor.Bir kurt gibi gözleri pırıldamıyor,bir kurt ki soluğu buz gibi soğuk. JURNAL